Cart

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Częstochowy

18 czerwca 2018. Dzieci I Komunijne na Jasnej Górze.

sobota, 23 czerwiec 2018
Parafia Milosierdzia Bozego